بررسی مثلث عشق در مشاوره ازدواج  برای زوجین


وقتی برای مشاوره ازدواج مراجعه می کنید مهمترین قدم بررسی این است که ببینیم چقدر طرف مقابل را دوست دارید.

بهتر است در ابتدا عناصر عشق را برایتان توضیح دهم . 

گفته شده است که « عشق یک توانش است و از سه عنصر تشکیل شده است  ».

 

این سه عنصر عبارتند از  :

-        صمیمیت

-        تعهد

-        جاذبه (کشش جنسی)

خود مولفه  صمیمیت از 11 زیر مولفه تشکیل شده است که عبارتند از :

-        احترام

-        محبت

-        ابراز احساسات مثبت

-        وقت گذاشتن

-        پرداختن به فعالیتهای لذت بخش مشترک

-        علایق مشترک

-        شوخ طبعی

-        پذیرش نامشروط

-        احترام به استقلال و خلوت

-        توجه

-        همدلی

 

نشانه های تعهد در یک رابطه چیست ؟

 

8 زیر مولفه تعهد عبارتند از :

-        وفاداری

-        صداقت

-        کار سالم

-        عقل معاش

-        سازگاری

-        رازداری

-        همکاری

-        گذشت

چه ویژگی هایی باعث ایجاد کشش و میل جنسی میشود ؟

 

6 زیر مولفه کشش و میل جنسی عبارتند از :

-        وضعیت ظاهر

-        تناسب اندام

-        نظافت

-        خوش پوش بودن

-        سلامت جنسی

-        مهارت برقراری رابطه جنسی

تمام اینها با هم 25 عنصر را تشکیل می دهد، یعنی عاشق  کسی است این 25 توانایی را داشته باشد !

(پس وقتی می گوییم «عشق» یعنی توانش این 25 عامل  )

 

یاسمن رحیمی

تلفن کلینیک (سعادت آباد و دولت): 22683924
پیج در اینستاگرام : academy_of_psychology_ir

ارتباط مستقیم با روانشناس