آیا من عاشق شده ام ؟

نشانه های عاشق شدن چیست؟

یکی از بهترین واژه هایی که برای عاشق شدن میشود به کار برد همان « وسواس عشق » است .نوعی از خود بیخودی وسواس گونه. ذهنیتی چنان پریشان و آشفته که کل زندگی را تصرف کرده است . معمولا تجربه ایی تا به این اندازه باشکوه ، جای اینکه لذت بیافریند، اغلب پریشانی و درد به همراه دارد و شخص گرفتار در حالت بی ثباتی خلقی به سر می برد. گاهی بسیار شاد و سرمست  و غزل خوان و گاهی نالان و کم حرف و گریان.

وعشق چندین حالات دارد: گاه عشقی که دیگر به واقعیت پیوستنش محال است ، مثلا زمانیکه هر دو طرف ازدواج کرده اند و به زندگی مشترکشان هم پایبند اند، و یا عشق یک طرفه، یکی دچار عشق شده است و دیگری از هرگونه رابطه نزدیکی اجتناب می کند و یا اینکه یکی عاشق است و دیگری فقط در فکر ارضای تمایلات جنسی است. و یا حالتهایی که عشق کاملا دست نایافتنی است، مثلا استاد و شاگرد، درمانگر، همسر دوستی و... . هرچقدر هم موقعیتها متفاوت باشد ، تجربه یکسان است . شخص مبتلا، تمام مدت ذهنش درگیر است و مدام اشتغال ذهنی دارد و ساعات زیادی در روز را به معشوق فکر می کند . از همه چیز ، کار و خانواده و دوستان می گذرد و ساعتها انتظار می کشد تا تنها یک نفر را ببیند و یا رد پایی از او به مشامش برسد و آن مسیر را دنبال کند و مدام ترس از شکست عشقی یا همان شکست عاطفی دارد . به هر حال عشق از هر نوع که باشد، ماهیتش یک چیز است و آن ناپایدار بودنش است. ولی فرد مبتلا به عشق چنان مسحور شده است که این را متوجه نمی شود، هرگونه مخالفت با وی نتیجه ایی چنان معکوس دارد. دقیقا مانند کسی است که بر سر عقیده ایی مبارزه می کند و همه خوب می دانیم مبارزه و بحث پیرامون عقاید به کجا کشیده می شود.

درمانگری بس صبور نیاز است تا بیماری عشق را درمان کند.

 

 یاسمن _رحیمی  روانشناس

تلفن کلینیک (سعادت آباد و دولت): 22683924
پیج در اینستاگرام : academy_of_psychology_ir

ارتباط مستقیم با روانشناس