چگونه  تمرکز پیدا کنیم

.چگونه فکر نامتمرکز خود را جمع کنیم و تمرکز پیدا کنیم ؟

ذهن آشفته و پر از دغدغه بیشتر وقت خود را صرف رفت و آمد می کند ، از صدا به منظره و به بو ، از احساس خوشحالی به ناامیدی. یک حالت از این شاخه به آن شاخه پریدن است. در طول روز ، فکر و ذهن ما به هر طرف و سمت و سویی پرت می شود . اما وقتی ناگهان صدای بوق بلندی می شنویم و یا آسمان رعد و برق می زند ، ناگهان حواس ما جمع می شود و کاملا روی صدا متمرکز می شویم. در مدتی کمتر از ثانیه ما روی صدا مراقبه  می کنیم .

ذهن ما مدام ما را گول می زند و از ثبات و وضوح و استحکام دور می کند. مدام از حالتی به حالت دیگر در می آید و ما نیز با خود می برد. حال چگونه می توان این ذهن سرکش را در جای خود قرار داد.

با تمرین ذهن آگاهی و مراقبه می توانیم این تمرکز را در خود پرورش دهیم. تمرین کنیم تا انرژی پراکنده ذهن را به یک نقطه جمع کنیم.با هشیاری و آگاهی آرام آرام ذهن خود را از خیالات، حرف های اضافی و فکرهایی که ناکارآمد هستند رها میکنیم و آن را کاملا متوجه اینجا و اکنون می کنیم و روی نفس متمرکز می شویم.ذهنمان را جمع میکنیم تا خودمان را در حالت سالمی از توازن و اطمینان و یکپارگی قرار دهیم.

در جهان جمع کردن ذهن پراکنده مان ، شروع میکنیم به کشف این که ما در این لحظه واقعا کیستیم ، آن هم صرفا با مشاهده این که شبکه افکاری که ما به عنوان « من » تثبیت کرده ایم عملا یک سلسه نوسان است . اما اگر یاد نگیریم که به ورای این شبکه نگاه کنیم، می توانیم تمام عمر در این تشکیل مداوم و گول زننده ی «من» قرار بگیریم.

البته جمع کردن ذهن یک روند تدریجی است. آموزش و تمرین ذهن آگاهی و مراقبه یک فرایند همیشگی و دائمی می باشد که نیاز به دقت و ممارست دارد.

خوب باشید

 

یاسمن رحیمی

 یاسمن _رحیمی . روانشناس

تلفن کلینیک (سعادت آباد و دولت): 22683924


پیج در اینستاگرام : academy_of_psychology_ir

صفحه در فیس بوک : آکادمی روانشناسی ایران

ارتباط مستقیم با روانشناس